Momskompensasjon for båtforeninger – siste nytt fra KNBF 2.4.2020

Bakgrunn KNBF har på vanlig måte søkt momskompensasjon for 2019 med regnskapstall for 2018 for 260 medlemsforeninger. Som kjent ble hele søknaden avslått pr. desember 2019. Forbundet har klaget på avslaget innen fristen 24.12.2020.   Klage på avslag KNBF har benyttet vår juridiske rådgiver Nils …