Redningsselskapet kjøper Securmark

Gjennom sitt heleide selskap Norsk Kystvern AS kjøper Redningsselskapet Securmark Scandinavia AS i Arendal og bidrar med det til økt kvalitet på sikring og registrering av fritidsbåter i Norge. Målet er å bedre sjøsikkerheten ved å gjøre det enklere for politi og redningstjenesten å finne eierne ved havari eller funn av bortkomne båter, og å gi økt trygghet ved kjøp og salg, fremgår det av en pressemelding som Redningsselskapet har sendt ut i dag.

Redningsselskapet driver i dag Småbåtregisteret med 180 000 båter fordelt på vel 140 000 båteiere. Til nå har Småbåtregisteret hovedsakelig konsentrert seg om å merke registrerte båter med et nummerskilt som gir sikker identifikasjon av båten. Securmark er Nordens største leverandør av sikkerhetsmerking for båt og motor, og har et nett av forhandlere langs kysten som forenkler prosessen med merking og registrering.

– Redningsselskapet ønsker med kjøpet først og fremst å bedre tryggheten for eiere og brukere av fritidsbåter. Samarbeidet mellom registrene vil spare tid når det er viktig å skaffe opplysninger om eier raskt, for eksempel ved ulykker. Registrering kombinert med sikkerhetsmerking gjør det mulig å identifisere båter og motorer som er stjålet eller kommet på avveier, selv om de synlige nummerskiltene er fjernet. Registreringen gir også trygghet for at man handler med rette eier ved kjøp og salg, og vil gjøre det vanskeligere å omsette tyvegods. Dette blir markedets beste sikkerhetstilbud til båteierne, sier generalsekretær Øyvind Stene i Redningsselskapet, som også er ny styreleder i Securmark.

Ove Mørland Karlsen, som etablerte Securmark Scandinavia AS for 22 år siden, er på sin side fornøyd med å ha fått en profesjonell eier som Redningsselskapet. – Gjennom dette samarbeidet vil Securmark videreutvikle produkter og tjenester som gjør båtlivet enda tryggere og hyggeligere for båtfolket, sier han.

Securmark har samarbeidsavtaler med majoriteten av båtprodusenter i Skandinavia, noe som gjør at de fleste nye båter allerede er sikkerhetsmerket og tilrettelagt for registrering. Hvert år sikkerhetsmerker Securmark 15 000 nye båter før de forlater fabrikken eller forhandleren. Forsikringsselskapene krever vanligvis registrering av båten før de forsikrer den, og hvis den i tillegg blir sikkerhetsmerket, kan det gi rabatt på forsikringen.

Politiet, hovedredningssentralene og Redningsselskapet opplever alt for ofte at det søkes unødig etter skipbrudne når man finner uregistrerte båter drivende, mens en telefon til eieren kunne ha fastslått at båten bare har slitt seg fra fortøyningene.

Et samarbeid der forsikringsbransjen, Securmark og Redningsselskapet sørger for en høyest mulig registreringsprosent, vil langt på vei dekke behovet for et obligatorisk register.

Ove Mørland Karlsen vil fortsatt lede Securmark i Arendal, med et særlig ansvar for å drifte sikkerhetsmerkingen og videreutvikle selskapets produkter og tjenester i samarbeid med Redningsselskapet.

You may also like...

Leave a Reply