Båtjuss og båtliv

Advokater kan være så mangt, men vi stiller oss en smule tvilende til om noen advokater holder samme båtstandard som KNBF-advokat Nils Tangedal! Han har for øvrig ”Båtadvokaten” som sitt ”varemerke” og nå har han laget en egen hjemmeside om båtjuss og båtliv som går langt utenfor §-jussen. Klikk deg inn på www.baatjuss.no og se selv!

Advokat Tangedal har gjort en fremragende jobb for mange av våre medlemmer og medlemsforeninger, både i form av tilbudet om 1 times gratis juridisk ”førstehjelp”, men også når det gjelder mer omfattende saker i rettsapparatet. Det gleder oss at vi stadig får hyggelige tilbakemeldinger fra våre medlemmer som takker for god bistand fra Tangedal.

Han har også laget det som etter vår mening er den desidert beste kontrakten for kjøp og salg av fritidsbåter mellom private. Kontrakten er tilgjengelig for alle båtfolk, uavhengig av medlemskap i KNBF, og er helt gratis! Samtidig får du tilgang til omfattende informasjon og gode råd om hva du bør vite når du skal kjøpe eller selge fritidsbåt.

Men tilgang til gratis juridisk ”førstehjelp” får du bare som medlem i KNBF!
Velkommen om bord! Bilde av Nils E. Tangedal.

You may also like...

Leave a Reply