KNBF 100 års jubileum

KNBF med jubileumslogo

KNBF feirer 100 år i 2011. I den anledning har Båtforbundet fått laget en jubileumslogo som skal bidra til å profilere denne viktige begivenheten som hadde sin opprinnelse 17. januar 1911.

Jubileumslogoen er videreføring av dagens logo supplert med et banner som viser stiftelsesår og jubileumsår. Logoen skal brukes i alle sammenhenger gjennom 2011. Profilelementer som jubileumsbanner, rollups og konvolutter vil inneholde den nye logoen. Den finnes i forskjellige grafiske format, blant annet jpg og eps. Det er meningen at all informasjon fra forbundet, sekretariatet og regionene skal inneholde den nye logoen gjennom hele jubileumsåret.
Nedenfor vises eksisterende logo og jubileumslogo ved siden av hverandre.

Vi gjør oppmerksom på at det er benyttet samme pms-fargekode i logoene, slik at de på trykte dokumenter skal fremstå som fargelike. Dessverre vil web-illustrasjonene her “lyve” noe når det gjelder fargelikhet.

You may also like...

Leave a Reply