Blog Image

Hasvik Båtforening

Parkering

Båthavna Posted on 15 Oct, 2017 17:02:44

Da har jeg registrert at Hasvik kommune har fylt opp i området øst av nedkjøringen til båthavna. Det var slettet godt ut, men om de er ferdige vet jeg ikke.
Håper de legger noen store steiner ned mot sjøen. Det blir seende litt penere ut, samt at de fyller ut noe jord øst av parkeringen.

Uansett så blei det penere der og det er mulig å parkere både med og uten henger.
Så takk til kommunen for at de har gjort noesmileyStrømtilkobling i båthavner

Båthavna Posted on 25 Nov, 2016 16:23:35

Strøm i forbindelse med et maritimt miljø er mer eller mindre “en vitenskap”. Noen lever i den villfarelse at det å klippe av jordledninga skal forhindre tæring på egen fartøy.

Det er imidlertid en årsak til at jordledninga skal være på plass. Blir det feil i det elektriske anlegget så skal strømmen gå til jord og en jordfeilbryter vil sørge for at strømmen brytes. Hvis derimot jordledninga er kuttet av, så er det “en viss fare for” noe helserisiko for en selv og andre.

I følge denne forskriften, sies det noe om at brudd på gitte bestemmelser kan medføre bøter eller fengselsstraff i inntil 3 måneder.

Den samme forskriften sier også noe om kabler i marint bevegelig miljø.
Ledning fra
båten skal være av sjø- og oljebestandig kvalitet med teknisk betegnelse
H07RN-F, den skal ha godt synlig merking, og være minst 2,5 kv., og skal ha
kontakt av typen RUNDSTIFT CEE 16 amp (blå industrikontakt / ”hankjønn”) med
kapslingsgrad IPX4 eller 6


Denne type kabel selges sikkert hos “Claes Hansson” og helt sikkert hos Claes Ohlson.

Kabel mellom strømsøyle og fartøy praktiseres noe ulikt i kommunale båthavner. Personlig tror jeg det vil være svært formålstjenlig at det innføres en minimumsstandard på slik kabel, gjerne den standard som er nevnt over. En ikke godkjent kabel som i verste fall ligger i sjø, HAR strømlekkasje. Lekkasjen er også tilstede når kabelen ligger på kai og det medfører tæringsskader på omkringliggende båter.

En klarer neppe å eliminere all tæring. Personlig erfaring er at i løpet av 1 år er samtlige av de 10 zinkannodene på Evita 80-90% opptært. For kort tid siden ble tiltsylindre, hydraulikkslanger og eksosbend skiftet ut på Evita pga tæringsskader til en ikke ubetydelig kostnad.

At det nå må iverksettes en minimumsstandard mht strømtilkobling i kommunale havner er hevet over enhver tvil!Vannutkobling i båthgavna

Båthavna Posted on 01 Nov, 2016 14:20:24

Hei alle sammen

Vannet i båthavna vil bli stengt for vinteren fra klokken 1200 onsdag 2.novemberHenstilling fra Hasvik kommune

Båthavna Posted on 11 Jan, 2016 22:48:06

Til medlemmer i Hasvik båtforening med båt/strøm i Hasvik båthavn. Nedenfor e-post ble mottatt i kveld av fagleder teknisk avdeling i Hasvik kommune om henstilling om å spare på strømmen til båtene.

Eva

Hei

Fikk melding om problemer med strømforsyningen til
flytebrygga 75 m i Hasvik.

Har vært og sett på saken i lag med Raymond og Lars.

Det ser ut til at totalt strømforbruk i perioder overstiger
max belastning på hovedsikringene.

Det oppfordres til at de som er tilknyttet strømuttakene
reduserer forbruket sitt slik at vi ikke risikerer at sikringene har løst seg
ut på nattestid i vinterkulda.

Selv om det er 4 uttak à 16 Amp på hver strømpåle, er det
totale uttaket for hele brygga på max 25 KWh. (63 Amp)

(hvis man tar utgangspunkt i at f.eks. 19 båter deler på
dette blir det ikke mange KWh på hver ……)

Mvh

Halvard Holst-Olsen

Fagleder TekniskNext »