Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte:  avholder årsmøte Hasvik Båtforening Torsdag 6.februar klokken 1900 i kjelleren i Politihuset(RK-kafeen) SAKSLISTE: Sak 1              Godkjenning av innkalling Sak 2              Valg av møteleder Sak 3              Valg av møtesekretær Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen Sak 5              Årsberetning Sak …