Leteaksjonen etter Reidar

Hasvik Båtforening donerte midler til denne leteaksjonen.
Etter samråd med familien til Reidar Nilsen, og på vegne av den private leteaksjonen er det bestemt å donere halvparten av gjenstående beløp til en nyopprettet søk og redningsgruppe i Gamvik. 

Alle i denne gruppen var med å gjorde søk fra første dag, og har vært med oss i den private leteaksjonen helt til siste slutt. Dem har kjørt strandsøk med snøscooter og gjort en fenomenal innsats.

Resterende halvpart går til Redningsselskapet, øremerket bolig til mannskapet på Sørvær. Som ligger i hjemkommunen til Reidar og Remi.

Dette meddeler Ken Arne Brox og Raymond Sæther på nettsidene til Spleis.

You may also like...