Vurder risikoen ved båtbruk

KNBF oppfordrer båtbrukere til å bruke fritidsbåt fornuftig i lys av koronoa-situasjonen. Båtbrukere må fortløpende vurdere hvorvidt de risikerer å belaste nødetater og redningsmannskap unødvendig, mener KNBF.

  • Det er viktig at fritidsbåtbrukere ikke risikerer å havne i en situasjon hvor de kan komme til å belastenødetater og redningstjenester unødig eller utsette disse for smittefare. Dette gjelder for eksempel dersom man blir syk ombord i båten langt fra hjemmehavn, får tekniske problemer eller havarerer, sier Egil Kr. Olsen, president i KNBF.

Han anbefaler fritidsbåtbrukere å følge de rådene helsemyndighetene til enhver tid offentliggjør. Olsen oppfordrer de som bruker båten som hytte å følge de anbefalingene som er gitt hytteeiere om å ikke oppholde seg i en annen kommune enn den man har fast bosted i.

  • Innenfor de offentlige føringene har Skiforeningen nå oppfordret folk til et sunt og fornuftig friluftsliv.Vi i KNBF er opptatt av at redningsetatene ikke skal bli belastet og forutsetter og forventer at båtfolket forholder seg til fornuftig bruk av båten og stort sett vil forholde seg til hjemmehavn. KNBF er av den oppfatning at båtfolket ut fra godt sjømannskap og de naturlige forholdsregler som nå må tas, må kunne bruke sine båter innenfor de føringer som er gitt, det vil si bruk innenfor kommunegrensene, sier organisasjonsrådgiver Stig Hvide Smith.

Vi ser det også naturlig at folk benytter hjemmehavn over natten og at man snarest søker havn om man på dagstur skulle føle seg uvel.

RS fraråder all bruk

Redningsselskapet (RS) gikk tirsdag ut og frarådet all bruk av fritidsbåt på grunn av koronasituasjonen i Norge. Redningsselskapet skriver i en pressemelding at dagens situasjon gjør deres beredskap ekstra sårbar, og at de derfor fraråder all bruk av fritidsbåt fremover.

– Vi trenger redningsskøytene i beredskap inn mot krisen slik den nå er, og ber derfor fritidsbåtfolk om å la båten ligge i fortøyningene, sier direktør for kommunikasjon og bærekraft, Hasse Lindmo i pressemeldingen.

RS skriver at assistanser som ikke er kritiske for liv og helse ikke vil bli prioritert i denne perioden. «Korona-krisen preger oss alle, og det vil også prege livet på sjøen. Vi følger situasjonen rundt utviklingen av korona-smitten tett, og vårt hovedfokus nå er å levere på beredskap. Vi skal gjøre vårt for å sikre drift av våre redningsskøyter og ambulansebåter langs kysten,» skriver Redningsselskapet i pressemeldingen. 

You may also like...

Leave a Reply