Utfylling båtoppstilling

Hasvik Båtforening sender i disse dager en søknad til Hasvik Kommune om å få fylle ut et område på søndre side av Hasvik Havn.

Området det søkes om er i tilknytning til eksisterende båtopptrekk på sørsiden av den store flytebrygga og øst for den lille flytebrygga. Opptrekket benyttes av Avinor og private båteiere for utsett og opptrekk av mindre båter.

Utfyllingen vil bli om lag 150m2 og det er beregnet å gå med ca 500m3 masse til fyllingen. I vest vil den gå i flukt med eksisterende fylling, i øst mot eksisterende molo, i nord mot sjø, i sør til eksisterende fylling/vei.

Dette var en sak som tidligere er vedtatt på årsmøte i Hasvik Båtforening. Forutsetningen for dette er at det er økonomisk gjennomførbart.

You may also like...

Leave a Reply