Sikkerhetsbesiktelse av båt

SIKKERHETSBESIKTIGELSE AV BÅT

Fra tid til annen får vi meldinger om at våre
sikkerhetsbesiktigelser ikke har vært grundig nok i forbindelse med kjøp og
salg av båt. At vi ikke har påpekt tilstrekkelig mangler på rapporten som:
Olje- og vannsøl i motorrom, diesellekkasjer, at det ikke er doble klemmer på
gassledninger, utgått dato på brannslukningsutstyr med mere. Slike punkter skal en være nøye med å kommentere i besiktelsesrapporten.

Her er en video om besiktelse: https://youtu.be/S1hxewoKbuY


Hva gjør en besiktigelsesmann?

En besiktigelsesmann tar på vegne av KNBF oppdrag for
båteieren om en frivillig sikkerhetsbesiktigelse av båten. En nøye planlagt
prosedyre følges ved besiktigelse av områder og komponenter om bord som er
viktige for sikkerheten. Besiktigelsesmannen skal også verifisere båtens
identitet samt rettlede båteieren til å ivareta egen sikkerhet i eget fartøy.
Båteieren får med dette en uhildet tredjeparts gjennomgang av båten, hvor det
utferdiges en besiktigelsesrapport. Besiktigelsesrapporten dokumenterer altså
båtens tilstand ifm. de gjennomgåtte komponenter som har betydning for
sikkerheten. Dette er momenter som også vil kunne ha betydning ved kjøp eller
salg av båten.

I tillegg til det sikkerhetsmessige danner en godkjent
sikkerhetsinspeksjon grunnlag for rabatt i KNBFs egen forsikringsordning:
Norske Sjø.

En sikkerhetsbesiktigelsen er gyldig i 5 år.

Hva gjør IKKE en besiktigigelsesmann?

På tross av alle de meget konkrete sikkerhetspunktene som
gjennomgås er en sikkerhetsbesiktigelse:

• Ikke en generell kvalitetskontroll eller tilstandskontroll
av båten mht. kjøpsrettslige mangler og lignende.

• Ikke en godkjenning av evt offentligrettslige påbud/regler
som CE-godkjenning og lignende.

• Ikke en generell tilstandsrapport.

• Ikke en prøvekjøring eller funksjonstesting av båtens
tekniske installasjoner.

KNBF – Norges
største båtfellesskap

You may also like...

Leave a Reply