Henstilling fra Hasvik kommune

Til medlemmer i Hasvik båtforening med båt/strøm i Hasvik båthavn. Nedenfor e-post ble mottatt i kveld av fagleder teknisk avdeling i Hasvik kommune om henstilling om å spare på strømmen til båtene.

Eva

Hei

Fikk melding om problemer med strømforsyningen til
flytebrygga 75 m i Hasvik.

Har vært og sett på saken i lag med Raymond og Lars.

Det ser ut til at totalt strømforbruk i perioder overstiger
max belastning på hovedsikringene.

Det oppfordres til at de som er tilknyttet strømuttakene
reduserer forbruket sitt slik at vi ikke risikerer at sikringene har løst seg
ut på nattestid i vinterkulda.

Selv om det er 4 uttak à 16 Amp på hver strømpåle, er det
totale uttaket for hele brygga på max 25 KWh. (63 Amp)

(hvis man tar utgangspunkt i at f.eks. 19 båter deler på
dette blir det ikke mange KWh på hver ……)

Mvh

Halvard Holst-Olsen

Fagleder Teknisk

You may also like...

Leave a Reply