Drivstoff fylling i Hasvik havn

I løpet av 1. halvår ser det ut til at det skal etableres drivstoff fylling i Hasvik havn.
(bildet har ikke sammenheng med saken)

Nergård jobber pt med å etablere en kortautomat for diesel fylling på kaia der deres anlegg står i dag. Bakgrunn for dette er å minimalisere svinn og å gjøre drivstoff fyllinga mer rasjonell. Slik unngår selskapet å bruke mye tid på dette i form av levering og fakturering.

Konsekvensen er jo svært positiv for oss båtfolk! smiley

You may also like...

Leave a Reply