LODDTREKNING

VINNERE AV ÅRETS LOTTERI BLE: 1. gevinst Lavvo: Fredrik Nyskog, Tomasjord 2.gevinst GPS: Gunnhild Hunstad, Alta 3.gevinst Reisegavekort: Sigurd Gigerland, Breivikbotn 4.gevinst middag for to: Eva Hustad, Hasvik 5.gevinst stormbergklær: Leidar Eilertsen, Hasvik Trekningen ble foretatt på Hasvik lensmannskontor av Eva Hustad sammen med to …

Dugnad i Taborhavn

I dag 3. september 2014 har vi hatt en liten dugnad i Taborhavn. Dugnaden bestod i inspeksjon av fortøyninger og forsterkning av oppstag til KNBF- bøya. Tilstede på dugnaden var Hilmar, Gunnar og Lars.Det meste av jobben ble gjort av vår eminente dykker Hilmar. Det …

Orientering om «KNBFs frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt»

Bakgrunnen for «KNBFs frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt» var og er at Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker å heve sikkerheten i fritidsbåtflåten. Siden starten i 1994 har KNBF utdannet mer enn 200 B-menn. Det finnes pr. i dag over 100 aktive B-menn langs hele kysten. Besiktigelsen …