Opprop fra KNBF

Den nye regjeringens «Julegave» til fritidsbåtfolket:
1 krone literen i ny avgift på diesel fra nyttår!

Generalsekretæren
i KNBF, Reidar Kjelsrud er oppgitt over justeringer av avgifter som vil ramme fritidsbåtfolket
med en økning på ca 1 krone literen for diesel fra nyåret. De nye avgiftene
rammer de som ikke allerede betaler veibruksavgift, og spesielt hardt de som
ikke driver næring, dvs. private husstander og fritidsbåter som bruker «avgiftsfri
diesel». Dette er et politisk løftebrudd som urettmessig rammer både båtfolket
og den norske båtbransjen.
Vi har bedt våre venner på Stortinget om en forklaring.

– Det var tverrpolitisk
enighet før valget om at avgifter på avgiftsfri diesel ikke skulle røres, underforstått
at man ikke innførte veibruksavgift på båtdiesel. Dette har Finansdepartementet
nå funnet en vei rundt, sier en oppgitt generalsekretær Reidar Kjelsrud i
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

De fleste som
blir berørt av dette, hadde nok «senket guarden» litt etter valget. Finansdepartementet
kamuflerte dette så godt at veldig få fanget dette opp i julestria. Da var
allerede revidert budsjett mer eller mindre vedtatt. En FRP-representant på
Nord-Vestlandet har i media kalt dette for en «utilsiktet konsekvens» av nye
avgifter som foreslås innført fra årsskiftet.

– Økt
mineralolje-, CO2- og NOX-avgift, som til sammen med moms utgjør en økning på 99
øre pr. liter diesel fra 1.januar. Byråkratene er fremdeles så frekke at de
kaller det for «avgiftsfri diesel», fordi den ikke inneholder veibruksavgift. Båtdieselprisen
er nå i praksis på nivået på autodiesel til bil, men med et annet avgifts-sett
for å omgå løftene.

– Båtlivet er en
del av frivilligheten i Norge, som politisk ansees å være et bærende element i
det norske samfunnet. Fritids- og ferieaktiviteter er allerede sterkt
avgiftsbelagt, og en ytterligere økning i dieselprisen vil bety en betydelig
økning i båtkostnadene for mange fritidsbåtfamilier i Norge. At dette kan bety
en reduksjon i båtbruken, og dermed også virke negativt på folkehelsa, virker
det ikke som om myndighetene har tatt hensyn til. Vi anser dette som et
alvorlig løftebrudd fra den blå-blå regjeringen, som utrolig nok har gått til
valg på avgiftsletter, sier Reidar Kjelsrud.

655 millioner i inntekter

De økte avgiftene
skal innbringe rundt 655 millioner kroner ekstra i året. Av disse millionene
kommer de fleste fra traktor, anleggsmaskiner, industri, stasjonær forbrenning
og oppvarming i tjenesteytende næringer. Rundt åtte av de 655 millionene vil
komme fra småbåteierne.

De fleste av gruppene
avgiften rammer tungt vil ha en eller flere fradragsmuligheter, blant annet for
fiske, fangst, landbruk, gods- og passasjertransport.
Fritidsbåtbrukere og private husstander med oljefyr må betale full pris.

– Båtfolket har
ingen forståelse for denne avgiftsøkningen, som på ingen måte vil bidra til
rekruttering til båtlivet. Båtbransjen er fremdeles inne i en svært vanskelig
tid, med et marked som har falt 65-70 prosent siden 2008 som gjør at dette
trolig vil ha konsekvenser for norsk båtbransje, som allerede «ligger med
brukket rygg».

– Med en ny, blå
regjering hadde vi ventet en fjerning av den feilplasserte HK-avgiften, som
koster båtbrukerne millioner. I stedet, og etter åtte år med rødgrønn freding, ser
det ut som om vi nå har fått en såkalt ”avgifts- og skattefiendtlig” regjering
som tvert imot bruker sin første tid på å innføre avgiftsøking på diesel.

Med tanke på at over
halvparten av den norske befolkning er ute med fritidsbåt i løpet av året, er ikke
dette en god måte å takke velgerne på.

KNBF jobber med
saken og forventer at våre politikere rydder opp i dette snarest!

You may also like...

Leave a Reply