Parkering ved båthavna

Gunnar Mauseth og jeg var i møte med ordfører 22.oktober om parkeringsforholdene i båthavna etter at arbeidet med bygging av beredskapslager er startet. Stort sett alle parkeringsplasser ble borte og veien ble omlagt nærmest “over natta”. Vi startet møtet med å vise henne området og de utfordringen vi vil kunne få utover vinteren. Møtet ble positivt og vi kom frem til en minnelig løsning.

Dette er en foreløpig løsning som er gjort muntlig mellom HBF, Hasvik kommune v/ordføreren og Oddmund Ingebrigtsen(arbeidslederen i firmaet som jobber med bygget). Den omlagte veien skulle fylles på med noe grus slik at den ikke ble så humpete og gjørmete. Vår foreslåtte parkeringsplass øst for veien ned til brygga vil bli etablert til våren. Det blir ryddet midlertidig parkeringsplass nord for det nye bygget, mot sjøen.

Jeg var i kontakt med Oddmund Ingebrigtsen(kaffeslabberas i båthavna). Der ble vi enige om at de skulle fjerne gjerde som ikke var i bruk fra nordsiden av fyllingen, noe som allerede er gjort. De vil holde området ryddig samt brøyte der i vinter, ellers kunne vi parkere hvor vi ville, gjerne også opp mot gjerde til byggeplassen. De ville stort sett holde seg innafor gjerde. Det var bare å ta kontakt med han dersom det skulle være noe annet vi lurte på.

Siden det ikke er så stor trafikk til båthavna på vinteren så blir det en ok løsning.

You may also like...

Leave a Reply