KNBFs Båtting 2012

I henhold til Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) sine vedtekter § 9.3.1 bekjentgjøres herved at Båttinget 2012

avholdes i helgen 28. – 29. april på det nye Rica Hotel Narvik.

KNBF Region Nordland og Narvik Båtforening er vertskap

Vertskapet er allerede i full sving med å forberede et nytt og interessant Båtting.

Det legges opp til eget ledsagerprogram – Narvik har mye å tilby, særlig for historisk interesserte.

Hotellet vi skal bo på har en svært spennende design og åpner 1. mars 2012.

www.rica.no/hoteller/rica-hotel-narvik/

Rammeprogram

Et foreløpig rammeprogram følger vedlagt. Båttinget består av en allmenn del (seminar) og en besluttende del (generalforsamling), samt en festmiddag lørdag.

Vi legger opp til å fokusere på KNBFs framtidige strategi på dette Båttinget. Det planlegges diskusjoner og arbeidsgrupper hvor delegatene deltar aktivt for å sette kursen for KNBF i to år fremover.

Saksdokumenter vil bli sendt ut senest 31. mars 2012, i henhold til vedtektene.

Påmelding kan skje til Lars, alternativt via KNBF hjemmeside. Husk å oppgi om du har noen spesielle ønsker (allergi e.l.).

I henhold til vedtektenes § 11.1 kan foreninger/lag med 10-100 medlemmer kan stille med 1 delegat, foreninger med 101-300 medlemmer kan stille med 2 delegater og foreninger med mer enn 300 medlemmer kan stille med 3 delegater. For delegater fra foreningene vil det bli foretatt reisefordeling, slik at reisen til Båttinget vil koste det samme for alle delegater.

You may also like...

Leave a Reply