Havari kommisjon for fritidsbåter

Stortingsrepresentant og medlem av
Transportkommiteen, Ingjerd Schou(H), har hjulpet KNBF og båtfolk med mange
saker i sin karriere.
Hun har lagt merke til KNBFs utspill om manglende undersøkelser av
fritidsbåtulykker, og vil nå spørre Næringsministeren om hvorfor.

Mandag (9.1) er det en
interpellasjon i Stortinget om fritidsbåter. Det er Ingjerd Schou som har stilt
spørsmål til statsråden om hvilke tiltak han mener bør iverksettes for å
redusere antall ulykker med fritidsbåter. Debatten starter kl 1200 med to andre
saker før interpellasjonen, som man antar begynner mellom 1230 og 1300. Det
skal være mulig å følge debatten på Stortingets nett-TV. Debatten vil ta ca. 30
minutter.
Her har man muligheten til å følge utviklingen av en sak som er svært viktig
for oss båtfolk.

Vi håper at man nå får en
undersøkelseskommisjon på plass, og vil takke Ingjerd Schou for hjelpen, ennå
en gang!

Du kan lese mer om dette på
Båtmagasinets sine nettsider ved å klikke her

You may also like...

Leave a Reply