Flytebrygga i Taborhavn

Torsdag 22.12.11 måtte vi, etter en observasjon av Gunnar, rykke ut for å etterstramme fortøyningene til flytebrygga.

Brygga lå veldig på skjevt og vi måtte stramme opp tråldør fortøyninga. Kan kunne også se ut som om en tampen mot land også var noe slakk, men må nok gjøres på fjærasjø.

Tilstede var Gunnar, Fritjof og Lars.

You may also like...

Leave a Reply