Dugnadsrapport

Dugnadsgjengen bestående av Oddvar,Lars,Gunnar,Torbjørn og Eva jobbet jevnt og trutt fra klokken 18 til 22 onsdag ettermiddag, kun avbrutt av en kaffepause mens den værste regnskuren dro forbi.

Det ble skrudd, saget og hamret. Torbjørn og Lars fikk strammet opp brygga og kuttet kjetting mot land. Siden vi hadde glemt sjaklene hjemme måtte disse bare festes midlertidig i flytebrygga.

Oddvar, Gunnar og Eva fikk satt på et par ekstra dragere under kaia samt skiftet ut noe av kaidekket.

Det som gjenstår er å skifte ut resten av kaidekke(det som er bestemt skal skiftes ut), banke opp rekkverk på kaia, sette på sjakler på kjettingene til flytebrygga, opprydding samt få på plass den gamle flytebrygga til “danseplatt”

Takk til gjengen som var med på dugnadensmiley. Regner med det blir dugnadsfest senere i sommersmiley

You may also like...

Leave a Reply