Nesten i mål

Da har dugnadsgjengen i Taborshamn, denne gangen bestående av : Lars, Gunnar, Asbjørn og Eva gjort en innsats igjen. Vi fikk slått på resten av kai-dekket som skulle skiftes ut, samt satt opp stolper og toppbord til mesteparten av rekkverket på kaia. Vi gikk til …