Båtlivsundersøkelsen


Nå er resultatene fra Båtlivsundersøkelsen 2012 klar. Formålet er å fremskaffe fakta om fritidsbåtlivet i Norge, slik at det offentlige og båtlivsorganisasjoner kan planlegge og fatte beslutninger på et gjennomarbeidet faktagrunnlag. Undersøkelsen gir et bilde av norsk fritidsbåtliv i dag. Undersøkelsen er gjennomført primært ved hjelp at telefonintervjuer med tilfeldig utvalgte individer i alderen 18–74 år. Ansvarlig har vært Opinion Perduco As etter oppdrag fra KNBF og NORBOAT.

752.000 fritidsbåter i Norge

25 % av norske husholdninger eier 1 eller flere fritidsbåter. Totalt eier husholdningene 752 000 fritidsbåter. Flest båter finnes det på Sør-/Vestlandet og det er også her at båttettheten er størst da 1 av 3 husholdninger svarer at de har båt. 76,3 % oppgir at båtens hjemmehavn er ved kysten.

Den norske båtparken
38,7 % av båtparken er motorbåter uten overnattingsmulighet, 23,4 % er motorbåter med overnattingsmulighet, 20,2 % er joller eller robåter uten motor, 10,7 % er kano/kajakk og 7 % av båtparken er seilbåter.

Over 6 mrd. i forbruk tilført kystkommunene
86,2 % benyttet båten i 2011 og båten ble benyttet ca. 15 millioner dager, noe som betyr at hver båt ble benyttet 34 dager i gjennomsnitt. Hver båthusholdning hadde i gjennomsnitt mer en 14.000 kroner i utgifter i forbindelse med båt og båtliv i 2011. Samlet omsetning (salg av båter ikke medregnet) i forbindelse med fritidsbåtliv er estimert til 6,25 milliarder kroner i 2011.

Forsikring
4 av 10 hovedbåter har full kaskoforsikring. Det er 17 % av båtene som ikke har noen form for forsikring.

Utrangering av båt og motor
Hver fjerde husholdning har en båtmotor som ikke benyttes og hver tiende har en båt som de vurderer å vrake.

Maritim kompetanse
Halvparten av de båtansvarlige har ingen formell maritim kompetanse og blant disse er det 1 av 10 som har planer om å ta båtførerbevis i 2012. 62,7 % av personene som oftest fører båten har mer en 20 års erfaring som båtfører og ca. halvparten av husholdningene har vært båteier i 20 år eller mer.

Sjøsikkerhet
9 av 10 bekrefter at det finnes personlig redningsutstyr til alle om bord. 52 % sier at godkjent flyteplagg alltid benyttes av alle ombord og 31,2 % sier at det benyttes som oftest. 6 av 10 mener at fritidsbåtulykker bør undersøkes på lik linje som yrkesbåtulykker. 3 av 4 mener at mer synlig politi på sjøen kan bidra til at alvorlige ulykker reduseres, 1 av 3 tror på strengere lover og regler i så henseende.

You may also like...

Leave a Reply