GRASROTANDELEN

I vedlagte fil nedenfor forklares litt om grasrotandelen og hvordan en kan gå frem for å gi sin støtte til sitt lag eller forening.