KNBF medlem i trøbbel

NBF-medlemmet Egil Nøland
fra Stavanger har havnet i alvorlig trøbbel etter Johs. Lunde konkursen.

Han er den lykkelige eier av en 36 fots cabincruiser som ble kjøpt hos
et Johs. Lunde selskap i Stavanger i 2008. Nå har han fått brev fra bostyret
som vil ha båten tilbake!

Det viser seg at båten var
registrert i Skipsregisteret da han kjøpte den, men eierskiftet er ikke utført
av selger. Selger opplyste ikke om at båten var registrert Skipsregisteret og
det fulgte i følge Nøland heller ikke med noen dokumentasjon ved salget som
kunne indikere at båten stod i oppført i Skipsregisteret.

Johs. Lunde Groups bankforbindelse, Nordea, tok pant i alle båter i
Skipsregisteret registrert på selskapet i november i fjor. Nølands båt ble
pantsatt sammen med en del andre båter fordi Johs. Lunde selskapet stod som
eier i Skipsregisteret.

Bobestyreren har sendt brev til Nøland og bedt om tilbakelevering. I samme brev
får Nøland også det generøse tilbud fra bobestyreren om å kjøpe båten en gang
til!

Nøland er medlem i KNBF og har båten forsikret i Norske Sjø. Som
forsikringstager i Norske Sjø har man rett til juridisk hjelp.
Norske Sjø har satt sine jurister på saken.

Nøland har også anmodet KNBF om hjelp og vi har vår Båtadvokat, Nils Tangedal,
stående klar for en times juridisk førstehjelp. KNBF kan eventuelt ta saken
videre som prinsippsak for våre medlemmer, hvis det viser seg at flere av våre
medlemmer er rammet av samme problem.

KNBF er av den oppfatning at kjøp av en stor og kostbar båt fra en stor
forhandler er en tillitssak mellom fagfolk og båtfolk. Tilliten til
“fagfolkene” i bransjen blir sterkt svekket da slike saker dukker opp. Denne
saken lukter ikke godt!

KNBF er klare til å støtte vårt medlem så langt vi kan i denne saken!

You may also like...

Leave a Reply