Mæreprosjektet

Da er mære-prosjektet i Taborshamn nesten ferdig
Her er noen bilder fra dagens arbeid