Sommeraktiviteter

Hei dere

Vedlagt en oversikt over sommeraktivitetene til foreningen.

Et høstbilde fra Taborshamnsmiley