1.samling, båtførerprøven

Onsdag 3.april 1900-2100 gjennomførte vi 1.samling på Båtførerprøven. tolv deltakere hadde meldt sin interesse, to stykker meldte avbud pga reise og jobb.

Dette gikk vi igjennom på storskjerm:

Kap 1 Generelt om båten: ord og uttrykk, størrelser, trykksoner, skrogformer, fortregningsskrog, heelplanenede skrog, halvplanende skrog, trimplan, byggemateriale, båttyper, konstruksjonsteori, godkjenning av fritidsbåter-CE-merking, forsikring, hvem må ha båtførerbevis, alderskrav

Kap 2 Sjømannsskap : fortøyning, ankring og bruk av dregg, manøvrering, sleping.

Mer rakk vi ikke den først dagen. Neste gang fortsetter vi på kapittel 2 og tar hel kapittel 3 som omhandler Sjøveisreglene og kapittel 4 Sikkerhet.

NESTE GANG BLIR ONSDAG 10.APRIL KL 1800-2000 PÅ HASVIK SKOLE, NATURFAGROMMET.

Nyttige lenker til båtførerprøven:

www.livredd.no Test av kunnskaper

http://www.lovdata.no/all/hl-19980626-047.html .Lov om fritids- og småbåter

You may also like...

Leave a Reply