Kulturmidler

Hasvik båtforening er tildelt kr 2000,- i kulturmidler for 2012.

Takk for det, de kommer godt med i en slunken kassesmiley