RS reduserer skøyteberedskapen

PRESSEMELDING Redningsselskapet reduserer skøyteberedskapen Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) har med vantro mottatt nyheten om at det i forslaget til statsbudsjett ligger kraftige kutt i bevilgningene til Redningsselskapet. Kuttene gjør at Redningsselskapets styre har besluttet å redusere antall operative redningsskøyter. KNBF er landets største interesseorganisasjon for fritidsbåter …