Blog Image

Hasvik Båtforening

Dugnad i Taboshamn

Dugnader Posted on 17 Jun, 2019 17:25:51

Hei medlemmer

Dugnad i Taborshamn onsdag 19.juni.

Følgende arbeidsoppgaver venter:

– Bygge en kort vandring fra flytebrygga til landgangen.

– Samle sammen all material som ligger slengt rundtomkring i en haug til bålbrenning

– Plukke søppel fra stranda, og kanskje sope sammen noen av tangen

– Sette på fortøyningstau i KNBF bøya

– Kaffe på bål og noe å bite i til kaffen

Eva/Lars går med Bellabåten klokken 1700, har plass til 2. Håper andre kan stille med båt smileyÅRSMØTE INNKALLING

Generelle nyheter Posted on 24 Jan, 2019 14:03:10

Innkalling til
årsmøte:

Hasvik
Båtforening

avholder årsmøte

onsdag 13.februar
klokken 1900

i kjelleren i Politihuset(RK-kafeen)

SAKSLISTE:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Valg av møteleder

Sak 3 Valg av møtesekretær

Sak 4 Valg av to til å underskrive
årsmøteprotokollen

Sak 5 Årsberetning

Sak 6 Godkjenning av regnskap for 2018

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for 2019

Sak 8 Innkomne saker

Sak 9 Valg

Saker til
årsmøtet må være innlevert styret v/ Eva Hustad innen 6.februar
e-post: eva.hustad@harthun.no eller
pr. brev, postboks 92, 9590 Hasvik

Møtepapirer blir
sendt ut på e-post et par dager før møtet.Møteprotokoll styremøte

Styremøter Posted on 23 Jan, 2019 20:30:52

Styremøteprotokoll 23.januar 2019Vedtekter 21.2.2018

Vedtekter Posted on 21 Jan, 2019 21:13:25

Vedtekter vedtatt på årsmøte 21.2.2018« PreviousNext »