Blog Image

Hasvik Båtforening

Årsmøte 2019

Uncategorised Posted on 09 Jan, 2020 23:38:09

Innkalling til årsmøte:

 avholder årsmøte

Hasvik Båtforening

Torsdag 6.februar klokken 1900

i kjelleren i Politihuset(RK-kafeen)

SAKSLISTE:

Sak 1              Godkjenning av innkalling

Sak 2              Valg av møteleder

Sak 3              Valg av møtesekretær

Sak 4              Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen

Sak 5              Årsberetning

Sak 6              Godkjenning av regnskap for 2019

Sak 7              Fastsettelse av kontingent for 2020

Sak 8              Deltakelse på Båtting 24-26 april i Bergen

Sak 9              Innkomne saker

Sak 10           Valg

Saker til årsmøtet må være innlevert styret v/ Eva Hustad innen 1.februar på e-post: eva.hustad@harthun.no eller pr. brev, postboks 92, 9590 Hasvik

Møtepapirer blir sendt  på e-post et par dager før møtet.

VEL MØTT😊Nytt fra KNBF-VIKTIG dersom du har forsikring i NORSKE SJØ

Uncategorised Posted on 09 Jan, 2020 17:12:43

https://knbf.no/nyheter/item/viktig-informasjon-om-din-batforsikring